Personal Trainer Sertifika Programı

Avustralya Spor Enstitüsü olarak Fitness ve Pilates branşlarında belli bir yeterliliğe ulaşan bireylerin çalıştıkları salonlarda personal trainer (bireysel antrenör) olarak çalışabilmenizi destekleyecek konularda bir eğitim planlıyoruz. Bu düzeyde, bireyleri çalışma alanlarında karşılaşabileceği durumlara göre hazırlamak ve iş sistematiğine adaptasyon sürecini hızlandırmak amacıyla bazı konular verilecektir. Bu aşama 5 günlük uzaktan eğitimi kapsayacaktır. Günde yaklaşık 3 saat sürecek konulara ait sunumlar uzman eğitmenler tarafından verilecektir.