Fly Yoga

Fly Yogaya yönelik verdiğimiz, alanındaki birçok konuyu kapsayan eğitimler ; uygulamalı şekilde gerçekleşmektedir. Hem teorik hem de pratik uygulamalı olarak gerçekleşen eğitimlerimizin uygulama kısmı 2 gün sürecek olup, her bir hareketin hamak üzerinde ayrıntılı gösterimi ve uygulaması sizlerle birlikte yapılmaktadır. Toplamda 14 saatlik uygulamalı eğitimlerinizi Master Trainer Ayşegül Ercan tarafından alırısınız. Eğitimlerimiz esnasında hamaklarımız hazır bir şekilde bulunur.
Eğitimlerinizi hamaklarımız üzerinde gözlem ve uygulama yaparak tamamlarsınız.